RF集成电路

图片 型号 品牌 批号 库存 单价 订购
LMX2512LQ0967/NOPB LMX2512LQ0967/NOPB Texas Instruments PLLatinum™ 12,000 计算 订购
TL851CN TL851CN Texas Instruments 标准 125 ¥39.432 订购
TRF2443IPFP TRF2443IPFP Texas Instruments 标准 545 ¥268.398 订购
AFE8220TPZPQ1 AFE8220TPZPQ1 Texas Instruments 标准 108 ¥329.282 订购
GC4016-PB GC4016-PB Texas Instruments 标准 734 ¥343.728 订购
AFE8221IRFPQ1 AFE8221IRFPQ1 Texas Instruments 标准 107 ¥377.518 订购
GC4016-PBZ GC4016-PBZ Texas Instruments 标准 329 ¥398.412 订购
GC1115IZDJ GC1115IZDJ Texas Instruments 标准 168 ¥421.228 订购
GC5328IZER GC5328IZER Texas Instruments 标准 152 ¥499.968 订购
GC5325IZND GC5325IZND Texas Instruments 标准 125 ¥503.44 订购
GC4116-PB GC4116-PB Texas Instruments 标准 209 ¥553.536 订购
GC4116-PBZ GC4116-PBZ Texas Instruments 标准 203 ¥553.536 订购
GC5322IZND GC5322IZND Texas Instruments 标准 173 ¥557.38 订购
AFE8406IZDQ AFE8406IZDQ Texas Instruments AFE8406 134 ¥589.248 订购
GC5318IZED GC5318IZED Texas Instruments GC5318 142 ¥721.432 订购
SE2601T-R SE2601T-R Skyworks Solutions Inc SIGe 6,000 计算 订购
SE2564L-R SE2564L-R Skyworks Solutions Inc SIGe 6,000 计算 订购
UPB1509GV-E1-A UPB1509GV-E1-A CEL 标准 8,198 计算 订购
UPB1508GV-E1-A UPB1508GV-E1-A CEL 标准 2,827 计算 订购
UPB1510GV-E1-A UPB1510GV-E1-A CEL 标准 1,975 计算 订购
SKY65337-11 SKY65337-11 Skyworks Solutions Inc 标准 5,640 计算 订购
ZNBG4000Q16TC ZNBG4000Q16TC Diodes Inc 标准 10,000 计算 订购
UPB1510GV-A UPB1510GV-A CEL 标准 122 ¥24.304 订购
PS088-315 PS088-315 Skyworks Solutions Inc 标准 1,646 计算 订购
IWAS4832FFEB9R7J50 IWAS4832FFEB9R7J50 Vishay Dale 标准 1,805 ¥33.976 订购
ADL5519ACPZ-R7 ADL5519ACPZ-R7 Analog Devices Inc 标准 2,133 计算 订购
AD607ARSZ AD607ARSZ Analog Devices Inc 标准 540 ¥52.018 订购
XR18W750IL48-F XR18W750IL48-F Exar Corporation 标准 260 ¥68.138 订购
AD630JNZ AD630JNZ Analog Devices Inc 标准 302 ¥124.31 订购
AD630ARZ AD630ARZ Analog Devices Inc 标准 1,424 ¥131.812 订购

库存中心

支持

联系我们

服务热线 086-755-82732941

服务

追求客户的满意,是你我的责任

在线技术支持

及时在线解决您的技术困惑

Technology First

帮助您作出正确的设计决策

TechCast

在线产品培训

培养明日工程师

泛购电子,成就未来工程师的设计梦想

网站反馈

告诉我们您对我们网站的意见

技术支持

086-755-82732941

新闻

了解泛购电子最新动态

China RoHS

您值得信赖的RoHS全球权威
在线客服

在线客服

IC买卖网
UPB1508GV-E1-A UPB1510GV-E1-A SKY65337-11 ZNBG4000Q16TC UPB1510GV-A PS088-315 IWAS4832FFEB9R7J50 ADL5519ACPZ-R7 AD607ARSZ XR18W750IL48-F AD630JNZ AD630ARZ AD630ADZ AD6640ASTZ LTM9004IV-AC#PBF LTM9004IV-AD#PBF ON5087,115 ON5089,115 MC1496DR2G MC1496BDG MC1496DG MC1496BPG NJM2294V-TE1 NJM2537V-TE1# SA614AD/01,118 SA614AD/01,112 SA604AD/01,118 SA604AD/01,112 TL852CDR TL851CDR